„Czysta Gmina - Piękna Gmina”

herb

Tydzień sprzątania w Gminie Spytkowice 20-25.05.2019r.

Założeniem akcji jest uporządkowanie terenu gminy

i dbanie o jej czystość.

 

Celem akcji jest pokazanie wszystkim zwłaszcza młodym ludziom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu. Odpowiednie gospodarowanie nimi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te przyczyniają się w dużym stopniu do uprzątnięcia nie tylko miejsc szczególnie uczęszczanych, ale również starorzecza Wisły, ulic, lasów, placów i boisk. Każdy powinien dbać o piękno naszej małej ojczyzny.

Koordynatorem akcji jest Andrzej Kozioł - kontakt przez sekretariat Urzędu Gminy.

czysta gmina

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //