„Czysta Gmina - Piękna Gmina”

herb

Tydzień sprzątania w Gminie Spytkowice 20-25.05.2019r.

Założeniem akcji jest uporządkowanie terenu gminy

i dbanie o jej czystość.

 

Celem akcji jest pokazanie wszystkim zwłaszcza młodym ludziom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu. Odpowiednie gospodarowanie nimi oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Działania te przyczyniają się w dużym stopniu do uprzątnięcia nie tylko miejsc szczególnie uczęszczanych, ale również starorzecza Wisły, ulic, lasów, placów i boisk. Każdy powinien dbać o piękno naszej małej ojczyzny.

Koordynatorem akcji jest Andrzej Kozioł - kontakt przez sekretariat Urzędu Gminy.

czysta gmina

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup