Wybory dla wszystkich

herb

 

Przedstawiamy Państwu poradnik udostępniany przez Fundację Terebint dla wszystkich poszukujących informacji o prawach i ułatwieniach w korzystaniu w praw wyborczych w szczególności do osób starszych i niepełnosprawnych.
 
Istnieje możliwość ściągania wspomnianych plików (http://www.fundacja-terebint.c0.pl/proj004.php) i szczegółowego zapoznania się nie tylko z poradnikiem opracowanym w 2011r po nowelizacji Ustawy wyborczej, ujednolicającej szereg innych ustaw.
 
Od referendum z 2017r., opracowana została wersja audio poradnika na rzecz Ruchu Kontroli Wyborów, co pozwoliło na zwiększenie zasięgu dystrybucji wspomnianego poradnika.

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup