PROGRAM - MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

herb

Weź udział w projekcie
MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0
i skorzystaj z dofinansowania
kosztów zatrudnienia Niani
www.rops.krakow.pl


Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:
* Wsparcie podstawowe 1 600 zł/mc
* Wsparcie podwyższone 2 250 zł/mc – dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kto może skorzystać?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:
* Pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.
* Przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, chcący powrócić do pracy.
* Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

 

niania

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //