PROGRAM - MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0

herb

Weź udział w projekcie
MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0
i skorzystaj z dofinansowania
kosztów zatrudnienia Niani
www.rops.krakow.pl


Jakie wsparcie można uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy:
* Wsparcie podstawowe 1 600 zł/mc
* Wsparcie podwyższone 2 250 zł/mc – dla rodzin spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kto może skorzystać?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3 z Małopolski:
* Pozostający bez pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem.
* Przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym, chcący powrócić do pracy.
* Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

 

niania

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //