Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych

ue

 

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W BACHOWICACH

Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W BACHOWICACH

34 – 116 BACHOWICE, UL. KS. GOŁBY 1

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

26 maja 2019 r. o godz. 6.00

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 1 w Bachowicach

Władysława Zybek

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RYCZOWIE

Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W RYCZOWIE

34 – 115 RYCZOWIE, UL. SZKOLNA 18

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

26 maja 2019 r. o godz. 6.00

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 2 w Ryczowie

Tomasz Rychłowski

  

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MIEJSCU

Z SIEDZIBĄ W WIEJSKIM DOMIE KULTURY

W MIEJSCU

34 – 116 MIEJSCE, UL. PIOTRA I PAWŁA 9

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

26 maja 2019 r. o godz. 6.00

 

 

 Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 3 w Miejscu

Beata Bryła

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W SPYTKOWICACH

Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W SPYTKOWICACH

34 – 116 SPYTKOWICE, UL. WIŚLANA 53

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

26 maja 2019 r. o godz. 6.00

 

 
 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 4 w Spytkowicach

Stanisława Szarek

 


 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W SPYTKOWICACH

Z SIEDZIBĄ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

W SPYTKOWICACH

34 – 116 SPYTKOWICACH, UL. SZKOLNA 14

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

26 maja 2019 r. o godz. 6.00

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 5 w Spytkowicach

Jan Góral

 

 

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W PÓŁWSI

Z SIEDZIBĄ W DOMU STRAŻAKA W PÓŁWSI

34 – 115 PÓŁWIEŚ, UL. ŚW. FLORIANA 28

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

26 maja 2019 r. o godz. 6.00

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 6 w Półwsi

Adrian Klaja

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup