Zarządzenie Nr 70/2019 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego i pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Spytkowice

herb

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 70/2019

WÓJTA GMINY SPYTKOWICE
z dnia 27 maja 2019 roku, godz. 830

 

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego i pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Spytkowice.

 

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Odwołuje stan alarm przeciwpowodziowego oraz pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Spytkowice.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //