INFORMACJA WÓJTA GMINY SPYTKOWICE

herb

W związku z zaplanowanym ćwiczeniem RENEGADE - SAREX 19 mającego na celu praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza,       

i n f o r m u j ę, że

 w dniu 28 maja 2019 r.

na terenie Gminy Spytkowice

mogą być uruchamiane syreny alarmowe.


Ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.

Odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //