Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Wadowicach

herb

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji na terenie naszego powiatu "Programu Priorytetowego Czyste Powietrze" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach raz w miesiącu odbywać się będą konsultacje dla zainteresowanych ww. programem mieszkańców powiatu wadowickiego.

Ww. konsultacje prowadzone będą przez Panią Katarzynę Bryzek - Głównego Specjalistę - Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) w godz. 11.30 - 16.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy ul. Batorego 2, 34-100 Wadowica w sali nr 11.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup