Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr 28

meteo

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków 

Zjawisko/stopień zagrożenia Wzrost poziomu wód w rzekach/1
Obszar

województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy

Ważność (cz. urz.)

Prognoza
od godz. 15:00 dnia 12.08.2019 do godz. 08:00 dnia 13.08.2019

Przebieg

W godzinach popołudniowych i w nocy, w miejscu wystąpienia prognozowanych opadów burzowych, spodziewane są wzrosty poziomu wody (punktowo gwałtowne) do strefy stanów średnich, a lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo na mniejszych ciekach i w zlewniach zurbanizowanych w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, mogą zostać krótkotrwale przekroczone stany ostrzegawcze.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi W przypadku istotnych zmian w czasie przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup