Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 rokut

herb

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku w zakresie:

1. Kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego:

 

 

NAZWA ORGANIZACJI

 

PUNKTACJA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.

 

67 PKT

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

 

61 PKT

 

                                                                 

 

Spytkowice, dnia 13.08.2019 r.

 

 

                                                                                                               WÓJT GMINY

                                                                                                         mgr Mariusz Krystian

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //