Ogłoszenie w spawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 rokut

herb

Wójt Gminy przedstawia poniżej wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji na wsparcie realizowanych działań w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Spytkowice w 2019 roku w zakresie:

1. Kultury, sztuki, ochrony dób kultury i dziedzictwa narodowego:

 

 

NAZWA ORGANIZACJI

 

PUNKTACJA

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ RYCZOWA I PÓŁWSI 
 34 – 115 RYCZÓW, UL. SZKOLNA 7.

 

67 PKT

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SPYTKOWICKIEJ

34-116 SPYTKOWICE, UL. ZAMKOWA 12

 

61 PKT

 

                                                                 

 

Spytkowice, dnia 13.08.2019 r.

 

 

                                                                                                               WÓJT GMINY

                                                                                                         mgr Mariusz Krystian

 

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup