Obwieszczenie Wójta Gminy - Terminarz polowań Koła Łowieckiego ,,Hubert” w Ryczowie obwód nr 116

herb

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Spytkowice

 

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości terminarz polowań na ptactwo wodne przez Koło Łowieckie ,,Hubert” w Ryczowie w sezonie 2019/2020 na terenie obwodu nr 116 na terenie Gminy Spytkowice.

Załącznik – Terminarz polowań Koła Łowieckiego ,,Hubert” w Ryczowie obwód nr 116

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup