Zaproszenie na spotkanie wykonawców

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa |2, 34 - 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie
Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: Remont instalacji elektrycznej w budynkach będących w własnością Gminy Spytkowice.


I. Warunki wymagane od wykonawców
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają niezbędną wiedzę oraz, doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu
zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 pokój nr 19 (II piętro}lu b pod telefonem( 033)8 79 18 20 wew.4 5.
III. Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 pokój 19, termin 27.08.2019r . godzina 10.00 Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w zadania,w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //