Zaproszenie dla wykonawców - Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

herb

Wójt Gminy Spytkowice,, ul. Zamkowa 12 , 34 _ 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku LKS Borowik w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 228, na działce 2001/39 zlokalizowanej w miejscowości Bachowice.

Załącznik: Ogłoszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup