Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje

zuk

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje, że od dnia 01.10.2019 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy VIII/82/19 z 4 września 2019 r. popiół od mieszkańców  w czasie zbiórki śmieci będzie odbierany wyłącznie w workach jutowych 60 l.( 50×80 cm.) i mocno zawiązanych.

worki popiol

Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach informuje że w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Spytkowice ul.Zamkowa 57) zgodnie u Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13.09.1996 r  nie  mogą być odbierane odpady  komunalne niesegregowane ( czarne worek). Będą one odbierane wyłącznie podczas zbiórki śmieci przez naszych pracowników.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Zakładzie Usług Komunalnych w Spytkowicach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup