Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Księdza Gołby 33 w Bachowicach, stanowiącego własność Gminy Spytkowice

Lokal położony jest w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33. W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 936/1 i 940 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00077670/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

 • Powierzchnia użytkowa objętego przetargiem lokalu użytkowego wynosi – 12,59 m 2.
 • Lokal składa się z 1 pomieszczenia, przeznaczony na działalność handlową.
 • Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania z dostępem do WC.
 • Czynsz wywoławczy wynosi 91,37 zł brutto w stosunku miesięcznym.
 • Wylicytowany miesięczny czynsz najmu lokalu użytkowego płatny będzie do
  10 każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy w Spytkowicach podane w umowie.
 • Oprócz wylicytowanego czynszu najmu, najemca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponosić opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice – sala narad /parter/.
 • Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto - należy wpłacić na konto tut. Urzędu nr BPS Brzeźnica o/Spytkowice 57 8112 0008 0030 02142000 0040 nie później niż do 13 sierpnia 2018r. z dopiskiem,,wadium na najem lokalu użytkowego położonego w Bachowicach w budynku przy ulicy Księdza Gołby 33”.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 • Wadium przepada w przypadku uchylania się uczestnika od zawarcia umowy najmu w obowiązującym terminie.
 • Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, podając niezwłocznie informację o jego odwołaniu.
 • Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na okres 5 lat.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm./.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju Nr 15 - II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820, wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

 

Ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Spytkowice w dniach od 17 lipca 2018 r. – 17 sierpnia 2018 r.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //