Nadzór nad urządzeniami gazowymi oraz instalacjami grzewczymi - zaproszenie na spotkanie

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 _ 1 16 Spytkowi ce zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonywaniem czynności związanych z nadzorem nad urządzeniami gazowymi oraz instalacjami grzewczymi centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Spytkowice.


I. Warunki wymagane od Wykonawców:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają poniższe warunki:
. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia'
. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
uI. Zamkowa 12 - pokój nr 22 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 51.


III. Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa12 pokój 22, termin 14.01.2020 r. godzina 10:00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będę mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup