Nadzór nad urządzeniami gazowymi oraz instalacjami grzewczymi - zaproszenie na spotkanie

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 _ 1 16 Spytkowi ce zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonywaniem czynności związanych z nadzorem nad urządzeniami gazowymi oraz instalacjami grzewczymi centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Spytkowice.


I. Warunki wymagane od Wykonawców:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają poniższe warunki:
. posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia'
. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
uI. Zamkowa 12 - pokój nr 22 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 51.


III. Miejsce i termin spotkania:
Budynek Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa12 pokój 22, termin 14.01.2020 r. godzina 10:00. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będę mogli złożyć oferty, na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //