Małopolska Pożyczka

herb

               W grudniu 2016 roku Województwo Małopolskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach tzw. współpracy publiczno — publicznej Umowe o Finansowanie Zinteqrowaneqo projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce, zgodnie z którą Bank został Menadżerem Funduszu Funduszy i odpowiada za wdrożenie instrumentów finansowych (IF) w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) o łącznej alokacji w wysokości 533,23 mln zł. Na mocy tej umowy Bank samodzielnie lub przy wsparciu profesjonalnych instytucji finansowych tj. pośredników finansowych wybieranych w ramach postępowań przetargowych udostępniania ostatecznym odbiorcom wsparcie w formie pożyczek.

 

Oferowane pożyczki finansują przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego realizowane m. in. przez przedsiębiorców zarówno tych we wczesnej fazie rozwoju jak i działających na rynku od dłuższego czasu. Są to także pożyczki na inwestycje w obszarze rewitalizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz sektorze publicznym.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia zwrotnego w formie pożyczek dostępne są na stronie internetowej: https://pozyczkiuniine.bgk.pl.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //