Małopolska Pożyczka

herb

               W grudniu 2016 roku Województwo Małopolskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach tzw. współpracy publiczno — publicznej Umowe o Finansowanie Zinteqrowaneqo projektu wsparcia instrumentów finansowych w Małopolsce, zgodnie z którą Bank został Menadżerem Funduszu Funduszy i odpowiada za wdrożenie instrumentów finansowych (IF) w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) o łącznej alokacji w wysokości 533,23 mln zł. Na mocy tej umowy Bank samodzielnie lub przy wsparciu profesjonalnych instytucji finansowych tj. pośredników finansowych wybieranych w ramach postępowań przetargowych udostępniania ostatecznym odbiorcom wsparcie w formie pożyczek.

 

Oferowane pożyczki finansują przedsięwzięcia na terenie województwa małopolskiego realizowane m. in. przez przedsiębiorców zarówno tych we wczesnej fazie rozwoju jak i działających na rynku od dłuższego czasu. Są to także pożyczki na inwestycje w obszarze rewitalizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz sektorze publicznym.

Szczegółowe informacje na temat wsparcia zwrotnego w formie pożyczek dostępne są na stronie internetowej: https://pozyczkiuniine.bgk.pl.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup