Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 17 lutego do  9 marca 2020 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

obręb Spytkowice:

  • nieruchomość składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1647 o pow. 0,2772 ha i 1650 o pow. 0,1803 ha – o ogólnej pow. 0,4575 ha za cenę 60 281,00 zł /brutto/

w/w nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej ulica Wadowicka, jest objęta Księgą Wieczystą Nr KR1W/00077666/6 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego  w Wadowicach i znajduje się zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice w jednostce MMx – zabudowa mieszkaniowej z usługami (tereny zalewowe), ZL – tereny leśne oraz ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione, zieleni nieurządzonej

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 30 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 33 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //