Dyżur Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

herb

 

 

I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Spytkowice w dniu 11 marca 2020 roku uruchomił dyżur Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dyżur pełniony będzie 24 h na dobę pod nr telefonów:

  1. 518 234 112 – Krzysztof Świergosz – insp. ds. Zarządzania Kryzsysowego i OC
  2. 503 102 255 – Krzysztof Cichoń – Sekretarz Gminy Spytkowice.

 

Posiedzenie GZZK w Spytkowicach odbędzie się w dniu 12.03.br., w celu omówienia bieżącej sytuacji związanej ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednocześnie informuję, że na terenie Gminy na bieżąco monitorowana jest sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz podjęto działania celem przygotowania obiektu do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia kwarantanny.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //