INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI ORAZ DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

herb

W związku z wydanym Zarządzeniem Nr 172/2020 Wójta Gminy Spytkowice z  dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że rekrutacja dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie pod następującymi numerami telefonów:

 

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Spytkowicach tel. 33 879 18 14;

2. Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie tel. 33 879 06 72;

3. Zespół Szkolno - Przedszkolnym w Bachowicach tel. 33 879 18 92;

4. Szkoła Podstawowa w Miejscu tel. 33 879 18 27;

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Spytkowicach tel. 33 879 18 87.

 

Z uwagi na to, że szkoły od 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. będą zamknięte, nie będzie możliwości złożenia wniosku do rekrutacji w formie papierowej. Wymagane dokumenty należy złożyć niezwłocznie w placówkach oświatowych po ich uruchomieniu.

 

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //