Nieodpłatna Pomoc Prawna

punkt pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Powiatu Wadowickiego, mieszkańcy Gminy Spytkowice już po raz trzeci mają możliwość skorzystania z programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki tej inicjatywie osoby uprawnione będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach z zakresu m. in. prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

            Szczegółowe zasady udzielania porad prawnych znajdą państwo, klikając w jeden ze wskazanych poniżej linków:

Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowiceprawnik Kraków oraz Starostwa Powiatowego w Wadowicach

            Z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego mogą Państwo korzystać zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 16:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (al. Jana Pawła II 7):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 16:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

            Uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,

- kobiety w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci)

- osoby posiadające status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,

- osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno ze świadczeń opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

            Zachęcamy Mieszkańców Gminy Spytkowice do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Z wyrazami szacunku

 radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //