Nieodpłatna Pomoc Prawna

punkt pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że dzięki staraniom władz Powiatu Wadowickiego, mieszkańcy Gminy Spytkowice już po raz trzeci mają możliwość skorzystania z programu nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki tej inicjatywie osoby uprawnione będą miały możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy adwokata lub radcy prawnego w sprawach z zakresu m. in. prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego.

            Szczegółowe zasady udzielania porad prawnych znajdą państwo, klikając w jeden ze wskazanych poniżej linków:

Nieodpłatna Pomoc Prawna Wadowiceprawnik Kraków oraz Starostwa Powiatowego w Wadowicach

            Z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wadowickiego mogą Państwo korzystać zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Andrychowie (ul. Starowiejska 22b):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 16:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kalwarii Zebrzydowskiej (al. Jana Pawła II 7):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 12:00 i 14:00 – 18:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wadowicach (ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4):

Poniedziałek:  8:00 – 16:00

Wtorek:           10:00 – 18:00

Środa:             8:00 – 16:00

Czwartek:       10:00 – 18:00

Piątek:            8:00 – 16:00

            Uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej są osoby, które spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,

- kobiety w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),

- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby mające na wychowaniu minimum troje dzieci)

- osoby posiadające status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,

- osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia,

- osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno ze świadczeń opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

            Zachęcamy Mieszkańców Gminy Spytkowice do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Z wyrazami szacunku

 radca prawny Bernard Jirnov

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //