Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 23 marca do 13 kwietnia 2020 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Spytkowice przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat na rzecz Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Spytkowicach w celu zagospodarowania terenu zgodnie ze statutem Koła.

Obręb Spytkowice

działka o numerze ewidencyjnym 570/46 o pow. 3,5557 ha znajduje się w terenach oznaczonych symbolem identyfikacyjnym: MM – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, ZK – tereny zieleni nieurządzonej (łąki, zadrzewienia i zakrzewienia), US – tereny sportu i rekreacji, WO – tereny wód otwartych i KZ – tereny komunikacji drogowej – drogi zbiorcze.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w użyczeniu w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 4 maja 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godz. pracy Urzędu pod numerem telefonu (33) 8791 – 820 wew. 31 .

 

Załącznik: Mapa

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //