KRUS: „Rolniku - dbając o bezpieczeństwo swojego gospodarstwa możesz zapobiec wypadkom”

krus

Nie od dziś wiadomo, że środowisko pracy rolnika jest niezwykle złożone, ponieważ jego stanowisko pracy nie ma stałego charakteru i narażone jest na wiele zagrożeń wypadkowych. Niestety wypadkowość w tym sektorze gospodarki jest bardzo duża. Zawód rolnika jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów z uwagi na wykonywanie różnorodnych prac w trudnych warunkach.

Dlatego warto już dziś uświadomić i przypomnieć rolnikom o zagrożeniach wypadkowych jakie występują w gospodarstwie rolnym oraz jak skutecznie im zapobiegać. Duża ilość wypadków spowodowana jest między innymi tym, że większość rolników nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych z  tą ciężką pracą oraz to, że wielu z nich nie może sobie pozwolić na modernizację swoich gospodarstw lub zakup nowych, bardziej bezpiecznych maszyn i urządzeń rolniczych. W roku bieżącym szczególną uwagę zwrócono na ograniczenie najczęściej występujących zdarzeń wypadkowych, co znalazło odzwierciedlenie w hasłach kampanii prewencyjnych KRUS.

ROLA ROLNIKA BY UPADKU UNIKAŁ

Największą liczbę zdarzeń wypadkowych od lat stanowią upadki. W tej grupie zdarzeń przyczyną ponad połowy z nich były potknięcia i poślizgnięcia, upadki z drabin, głównie w obejściach gospodarstwa, a ponadto - niewłaściwe obuwie, brak bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, ich zabłocenie, oblodzenie. Zasadą bezpiecznej pracy w obejściu gospodarstwa to dbanie o ład i porządek, zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych przed poślizgnięciem i potknięciem oraz stosowanie bezpiecznych drabin i odpowiedniego obuwia roboczego.

MĄDRZE POSTĘPUJESZ WYPADKU NIE SPOWODUJESZ

Drugą co do wielkości grupę zdarzeń wypadkowych stanowią pochwycenia i uderzenia przez ruchome części  maszyn i urządzeń. Główną przyczyną w tej grupie wypadkowej było użytkowanie pilarek tarczowych bez osłon, klinów rozszczepiających i urządzeń podających materiał do cięcia poprzecznego oraz manipulowanie przy elementach maszyn w ruchu. Dlatego w pracy przy użyciu maszyn i urządzeń ważna jest znajomość instrukcji obsługi, uzupełnienie brakujących osłon i zabezpieczeń, dbanie o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń. Warto zaopatrzyć się w maszyny i urządzenia posiadające znak bezpieczeństwa.

NIE RYZYKUJESZ, GDY ZNASZ I SZANUJESZ

Trzecią grupę zdarzeń wypadkowych stanowią uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta. W tej grupie większość wypadków odnotowano podczas codziennej obsługi zwierząt. Dochodziło do nich najczęściej w pomieszczeniach inwentarskich. Przyczyną tych zdarzeń były warunki bytowe oraz reakcja zwierząt na niespodziewane bodźce. Bezpieczeństwo i higiena pracy z żywym inwentarzem w dużej mierze zależy od warunków ich bytowania w gospodarstwie rolnym. Przyjazne traktowanie zwierząt, zapewnienie im  odpowiedniej przestrzeni życia oraz pożywienia, zmniejsza ryzyko wypadku.

Zachęcamy wszystkich rolników do odwiedzenia strony internetowej KRUS (www.krus.gov.pl) oraz zakładki Kampanie Prewencyjne KRUS.
www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/kampanie-prewencyjne-krus-w-2020-roku/

 

                                                                                               Krystyna Zielińska
Główny specjalista
Placówka Terenowa KRUS
w Wadowicach

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //