INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 1/20 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA BACHOWICE ODBYTEGO W DNIU 6 MARCA 2020 ROKU

herb

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr do Uchwały Nr III/ 21/ 18  Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice:

„każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia”.

 

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 4 czerwca 2020 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

W załączeniu Protokół Nr 1/20 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bachowice odbytego w dniu 6 marca 2020 r.  wraz z załącznikami.

Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy – pok. nr. 20.

Załączniki:

Protokół

Załącznik 1-2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //