Dostawa wyrobów betonowych wraz załadunkiem, transportem i rozładunkiem - zaproszenie do składania ofert

herb

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Dostarczone wyroby betonowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 muszą posiadać odpowiednie atesty oraz deklaracje zgodności z obowiązującą normą.

II. Termin realizacji zadania:

sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania do dnia 30.11.2020r.

III. Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załącznik nr 2 i nr 3 należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta – „Dostawa wyrobów betonowych wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020 na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice faksem (033) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 21.05.2020r

Załącznik: Ogłoszenie z formularzem

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //