Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych - zaproszenie do składania ofert

herb

I. Przedmiot zamówienia:

Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice – wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego w ilości około 142km.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy na realizację dostawy.  W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia usługi obowiązywała będzie cena za 1mb określona w formularzu ofertowym.

Zamawiający przewiduje dwukrotne koszenie poboczy w okresie maj – wrzesień 2020r, Wykonawca podejmie działanie na zlecenie Zamawiającego.

Wykonawca ma posiadać własną jednostkę koszącą . Wymagany czas podjęcia interwencji: maksymalnie 2 doby od dokonania zgłoszenia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego

II. Termin realizacji zadania:

Sukcesywnie w ciągu roku wg zapotrzebowania na podstawie zlecenia do dnia 30.09.2020r.

III. Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załącznik nr 2 i nr 3 należy wypełnić i złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta – „Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice w roku 2020” na Dzienniku Podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice faksem (033) 879 15 60, e-mailem: ppri@spytkowice.net.pl do dnia 21.05.2020r

 

Załącznik: Ogłoszenie z formularzem

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //