INFORMACJA DO PROTOKOŁU NR 1/20 Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA LIPOWA

herb

Na podstawie § 13 pkt. 10 załącznika Nr 2 do Uchwały Nr III/ 21/ 18  Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania Statutów Sołectw dla Gminy Spytkowice: „każdy uczestnik zebrania wiejskiego po zapoznaniu się ze sporządzonym protokołem, może zgłaszać pisemne uwagi do jego treści w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego wyłożenia”.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy, do dnia 10 lipca 2020 roku.

Zgłoszone uwagi zostaną dołączone do protokołu jako załącznik.

 W załączeniu Protokół Nr 1/20 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipowa odbytego w dniu 25 lutego 2020 r. wraz z załącznikami.

 Protokół znajduje się również do wglądu w Urzędzie Gminy – pok. nr 20.

Załączniki:

Protokół

Załącznik Nr 2 - zestawienie wydatków

Załącznik Nr 3 - plan wydatków

Załącznik Nr 4 - odpowiedzi na postulaty

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //