Wynik postepowania Zdalna Szkoła +

herb

Wójt Gminy Spytkowice informuje, że w ramach prowadzonego postępowania dot. zakupu 26 sztuk laptopów oraz 26 sztuk Pakietu Microsoft Office 2019 (dla edukacji)  w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wpłynęło 15 ofert cenowych.

 

 Nazwa Wykonawcy   Wartość brutto 
 KOMBIT PLUS Sp. z o.o.  Sp. k., ul. Migdałowa 60,
61-612 Poznań
 76 304,28 zł
 Biuro-Serwis Stanisław Staniak, ul. Leonarda 1, 20-625 Lublin  88 670,40 zł
 SERWIS KOMPUTEROWY IT Andrzej Piątkowski, ul. Krakowska 28, 34-100 Wadowice  78 514,02 zł
 Simple Technology Sp. z o.o., ul. Włościańska 15 lok 26, 01-710 Warszawa  80 269,80 zł
 NetCom Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław  84 619,08 zł
 PWH WIP - Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul. Reymonta 23, 44-200 Rybnik  81 549,00 zł
 Redicreo S.C. Piotr Chmiela, Piotr Majda, Mieszko Sylwestrzak, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków  82 028,70 zł
 ALTBIT SP ZO.O., ul. Wronia 10, 05-504 Korzeniówka  80 269,80 zł
 NORDWECO Sp. z o.o., ul. Wieniawskiego 21, 71-130 Szczecin  86 346,00 zł
 F.H.U. „HORYZONT” Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice  78 990,60 zł
 ANDROMEDA Marek Łęgowski, ul. Kilińskiego 78a, 33-300 Nowy Sącz  77 839,32 zł
 TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o., ul. Telefoniczna 46F, 92-016 Łódź  72 914,40 zł
 CPU ZETO Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra  79 558,57 zł
 P.H.U. EPAX Czesław Kołodziej, ul. Kościuszki 28/1, 44-200 Rybnik  81 814,20 zł
 AWM Technology Aneta Starzyk, ul. Sadowa 5, 32-340 Wolbrom  79 040,00 zł

 

Do realizacji zadania wybrano ofertę Wykonawcy:

KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań

Z  powyższą firmą zostanie podpisana umowa, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Uzasadnienie wyboru:


Wybrany oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową za całość zamówienia, tj. zakup 26 sztuk laptopów o pożądanych przez Zamawiającego parametrach oraz 26 sztuk Pakietu Microsoft Office 2019 dla edukacji wraz z wygenerowaniem oraz przesłaniem do Zamawiającego licencji dla wskazanych przez Zamawiającego szkół z terenu Gminy Spytkowice.

Wprawdzie Zamawiający otrzymał ofertę zawierającą niższą cenę za całość zamówienia, jednak w ofercie tej Wykonawca wskazał, że oferowany laptop zawiera procesor inny niż pożądany przez Zamawiającego, co jest niezgodne ze specyfikacją wskazaną w zaproszeniu do składania ofert.

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

 

zdalna szkola

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //