Zaproszenie na spotkanie - rekultywacja boiska sportowego

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn.: „Rekultywacja boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej w miejscowości Ryczów, ul. Zielona”, w zakresie:

  1. Demontaż istniejących bramek piłkarskich (do ponownego wykorzystania),
  2. Profilowanie nawierzchni płyty boiska wraz z uwałowaniem,
  3. Dowóz i wbudowanie ziemi – wyprofilowanie nawierzchni wraz ze spadkami,
  4. Obsianie boiska trawą stadionową wraz z uwałowaniem,
  5. Montaż bramek piłkarskich,
  6. Dostawa i montaż ławki parkowej.

Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie robót objętych przedmiotowym zamówieniem,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 pokój nr 19, termin 01.07.2020 r. godzina 1200. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //