Wykaz działek stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej

herb

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

 

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 14 lipca do 3 sierpnia 2020 r.  na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach  tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz działek stanowiących własność gminy Spytkowice przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, na rzecz Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze w celu realizacji projektu współpracy w zakresie stworzenia i promocji infrastruktury  rowerowej.

obręb Spytkowice

  • część działki nr 3428/278 o pow. 25 m2przy ulicy Kasztelańskiej, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00076368/0.

obręb Miejsce

  • część działki 357/5 o pow. 25 m2przy ulicyPiotra i Pawła, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00077853/4.

obręb Półwieś

  • część działki 1393/2 o pow. 25 m2przy ulicy Świętego Floriana, opisanej w księdze wieczystej Nr KR1W/00069379/8.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w użyczeniu w/w działek winny złożyć wniosek do dnia 24 sierpnia 2020 r.

 

Informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 55 w godz. pracy Urzędu.

Załącznik: Mapy

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //