Posterunek Policji w Spytkowicach informuje

policja

Posterunek Policji w Spytkowicach informuje, że w okresie od 1.07.2020 r. do 31.07.2020 r. planem działań priorytetowych dzielnicowych zostały objęte następujące rejony:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach przy ul.Szkolnej - policjant odpowiedzialny za realizację asp. Seweryn Walus

2) Rejon stadionu LKS Orzeł Ryczów ul. Stadionowa 23 - policjant odpowiedzialny za realizację asp. Robert Pomietlak

Wskazane rejony zostały wytypowane po przeprowadzeniu analizy zdarzeń do których dochodziło w Gminie Spytkowice w pierwszym półroczu 2020 r. w tym zgłoszeń otrzymanych za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Według posiadanych informacji w rejonach tych dochodzi do nasilenia niekorzystnych zjawisk polegających na niszczeniu mienia, spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie, a także zakłóceń porządku publicznego.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //