Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

herb

Wójt Gminy Spytkowice przyjmuje oferty cenowe na zadanie: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy istniejącego budynku komunalnego WDK Lipowa przy ul. Nadwiślańskiej na potrzeby Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego"

Załącznik : Ogłoszenie.pdf

                  Mapa-inkubator.pdf

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //