Zaproszenie na spotkanie - oznakowanie dróg gminnych

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych realizacją zadania pn.: "Wykonanie oznakowania zgodnie z projektami docelowej organizacji ruchu, w zakresie oznakowania pionowego i poziomego dla następujących dróg gminnych":

  • ul. Św. Jana w miejscowości Spytkowice,
  • ul. Nowa w miejscowości Spytkowice,
  • ul. Nadwiślańska w miejscowości Ryczów,
  • ul. Parkowa w miejscowości Ryczów,
  • ul. Mostowa w miejscowości Półwieś,
  • ul. Górna w miejscowości Półwieś,
  • ul. Widokowa w miejscowości Półwieś wraz ze skrzyżowaniem z DK nr 44,
  • ul. Starowiejska w miejscowości Ryczów (odnowienie znaków P-10),
  • droga wewnętrzna w miejscowości Lipowa (droga po wale – linia krawędziowa ciągła P-7d).

1. Warunki wymagane od Wykonawców:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie robót związanych z wykonaniem oznakowania dróg,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,

- dysponują osobami zdolnymi do wykonanie zamówienia.

2. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Gminy Spytkowice,
ul. Zamkowa 12 – pokój nr 19 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 18 20 wew. 45.

3. Miejsce i termin spotkania:

Budynek Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 pokój nr 19, termin 17.08.2020 r. godzina 1200. Podczas spotkania zainteresowanym Wykonawcom przedstawiony zostanie szczegółowy zakres, planowanych do wykonania robót wraz z projektami organizacji ruchu.

Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy będą mogli złożyć oferty na wykonanie w/w zadania, w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie.

 

Zaproszenie

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //