Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 4 września do 25 września 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

 

Umowy najmu: 

obręb Bachowice:

1. lokal użytkowy o pow. 240,83 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 129

            W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 1706/1 i 4589 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00086494/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność kulturalną. Okres najmu – 5 lat.

            Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi 3,98 zł (netto) miesięcznie, termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

            W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 16  października 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //