Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

bip main

Wójt Gminy Spytkowice

ul. Zamkowa 12, 34 – 116 Spytkowice

(powiat wadowicki)

podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od 4 września do 25 września 2018 r. na tablicach ogłoszeń i w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach tel. (33) 8791 – 820, fax. (33) 8791 – 560 podany zostanie wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Spytkowice przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata:

 

Umowy najmu: 

obręb Bachowice:

1. lokal użytkowy o pow. 240,83 m 2 położony w budynku przy ulicy Księdza Gołby 129

            W/w budynek wzniesiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 1706/1 i 4589 opisanych w Księdze Wieczystej Nr KR1W/00086494/5 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach.

Lokal użytkowy przeznaczony jest pod działalność kulturalną. Okres najmu – 5 lat.

            Stawka najmu lokalu za 1 m2 wynosi 3,98 zł (netto) miesięcznie, termin wnoszenia opłat do 10 każdego miesiąca.

            W czasie trwania umowy wysokość najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości winny złożyć wniosek do dnia 16  października 2018 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr 15 – II piętro Urzędu Gminy, lub tel. (33) 8791 – 820 wew. 31 w godz. pracy Urzędu.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup