Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

bip main

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o  ł u j ę

na dzień 3 października br. tj. środa o godz. 800

posiedzenie

Komisji Rewizyjnej  

 

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 - pok. nr 4.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach za rok 2017.
  3. Kontrola zrealizowanej inwestycji majątkowej pn. "Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Miejsce.
  4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                              Stanisław Maślona

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup