Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

bip main

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

z w o  ł u j ę

na dzień 3 października br. tj. środa o godz. 800

posiedzenie

Komisji Rewizyjnej  

 

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 - pok. nr 4.  

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Spytkowicach za rok 2017.
  3. Kontrola zrealizowanej inwestycji majątkowej pn. "Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Miejsce.
  4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                              PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                              Stanisław Maślona

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //