ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA BACHOWICE

herb

W dniu     :  7 października 2018 roku tj. niedziela

I termin    :  o godz. 900

II termin  :   o godz. 915

w  sali       :   Domu Strażaka w Bachowicach

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A    B A C H O W I C E

Porządek zebrania:

1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych inwestycji i zadań poczynionych w Sołectwie.

3.    Prezentacja kandydatów:

        a)  do Rady Gminy Spytkowice,

        b) do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice,

        c)  do Sejmiku Województwa Małopolskiego.        

4. Pytania do kandydatów.

5. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA: do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:

                            Na podstawie § 9  ust. 2)  Statutu Sołectwa Bachowice

Wójt Gminy Spytkowice

                                                                                                                          mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza CEEB Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //