Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Spytkowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

wybory samorzadowe 2018

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Spytkowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata stwierdzającego fakt jego pracy w organach bezpieczeństwa państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

SZEWCZYK Mirosław, lat 54, zam. Bachowice,

zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA WIEŚ - Lista nr 19

 

 

2.

SZEWCZYK Marian, lat 71, zam. Bachowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

1.

GODEK Arkadiusz Andrzej, lat 38, zam. Bachowice,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

KOZAK Lucyna, lat 59, zam. Bachowice,

zgłoszona przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

STAŃCZYK Paweł Stanisław, lat 38, zam. Bachowice,

zgłoszony przez KWW NOWOCZESNA WIEŚ - Lista nr 19

 

 

2.

STAŃCZYK Arkadiusz, lat 39, zam. Bachowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

3.

ŚCIERA Krzysztof, lat 52, zam. Bachowice,

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA REGIONU - Lista nr 22

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

KLAJA Adrian, lat 23, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW MŁODZI DLA GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 18

 

 

2.

SZAREK Małgorzata Maria, lat 42, zam. Ryczów,

zgłoszona przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

3.

PIÓRKOWSKI Szymon, lat 34, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

1.

MAJ Wiesława, lat 62, zam. Ryczów,

zgłoszona przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

NOWOTARSKI Andrzej, lat 41, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

RYBA Marian, lat 64, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW KUKIZ'15 - Lista nr 8

 

 

2.

BROŻEK Tomasz Grzegorz, lat 22, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW MŁODZI DLA GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 18

 

 

3.

GIEREK Tadeusz, lat 66, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

4.

GIEREK Krzysztof, lat 43, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

1.

ŚLUSARCZYK Małgorzata, lat 51, zam. Ryczów,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

2.

NIEMIEC Marcin, lat 52, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

3.

NOWAK Marek, lat 55, zam. Ryczów,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

PRZEJCZOWSKI Mateusz Bartłomiej, lat 24, zam. Miejsce,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

2.

STAŃCZYK Grażyna Stefania, lat 64, zam. Miejsce,

zgłoszona przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

3.

CHLEBICKI Dariusz Stanisław, lat 45, zam. Miejsce,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

CHLEBICKI Jan, lat 57, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

BERNIAK Marcin, lat 37, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

KOZIOŁ Andrzej Zbigniew, lat 46, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

TOMSKI Stanisław, lat 52, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

1.

MOCNIAK Władysław, lat 64, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

MALAGA Zbigniew, lat 60, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

WILCZAK Maria Jolanta, lat 61, zam. Spytkowice,

zgłoszona przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

PIÓROWSKI Jerzy, lat 70, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21,

złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

1.

MAMOŃ Helena, lat 65, zam. Spytkowice,

zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - Lista nr 2

 

 

2.

KUTERMAK Zbigniew Adam, lat 50, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

3.

KUBAREK Mateusz, lat 25, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

4.

STĘPIEŃ Jan Tadeusz, lat 66, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ PATRIOTYZM - Lista nr 23

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

ORDA Łukasz Józef, lat 37, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

 

2.

BYRSKI Krzysztof, lat 34, zam. Spytkowice,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

1.

PRZEJCZOWSKA Renata Ewa, lat 50, zam. Półwieś,

zgłoszona przez KWW ROZWOJU GMINY SPYTKOWICE - Lista nr 20

 

 

2.

MAŚLONA Stanisław, lat 64, zam. Półwieś,

zgłoszony przez KWW GMINA Z SERCEM. DLA MIESZKAŃCÓW - Lista nr 21

 

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Spytkowicach

 

Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup