UCHWAŁA Nr 6 / 2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Spytkowicach z dnia 2 października 2018 roku

wybory samorzadowe 2018

UCHWAŁA Nr 6 / 2018

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Spytkowicach

z dnia 2 października 2018 roku

w sprawie:  zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów w związku ze złożonym oświadczeniem  o wycofaniu zgody na kandydowanie

 

                   Na podstawie art. 436 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach  

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

            W związku ze złożonym na piśmie oświadczeniem Pani Małgorzaty Szarek o wycofaniu zgody na kandydowanie do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym Nr 4, Gminna Komisja Woborcza postanawia skreślić zgłoszoną listę kandydatów przez Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Gminy Spytkowice. Skreślenie listy nie powoduje spadku kandydatów poniżej ustawowego minimum.

  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              w Spytkowicach

  

                                                                                                    Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup