UCHWAŁA Nr 6 / 2018 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Spytkowicach z dnia 2 października 2018 roku

wybory samorzadowe 2018

UCHWAŁA Nr 6 / 2018

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Spytkowicach

z dnia 2 października 2018 roku

w sprawie:  zmiany w zarejestrowanych listach kandydatów w związku ze złożonym oświadczeniem  o wycofaniu zgody na kandydowanie

 

                   Na podstawie art. 436 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach  

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

            W związku ze złożonym na piśmie oświadczeniem Pani Małgorzaty Szarek o wycofaniu zgody na kandydowanie do Rady Gminy Spytkowice w okręgu wyborczym Nr 4, Gminna Komisja Woborcza postanawia skreślić zgłoszoną listę kandydatów przez Komitet Wyborczy Wyborców Rozwoju Gminy Spytkowice. Skreślenie listy nie powoduje spadku kandydatów poniżej ustawowego minimum.

  

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                  Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                              w Spytkowicach

  

                                                                                                    Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //