Zebranie wiejskie sołectwa MIEJSCE

herb

W dniu:  13 października  2018 roku tj. sobota

I termin: o godz. 1600

II termin: o godz. 1615

w  sali:  Szkoły Podstawowej w Miejscu (parter) 

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

S O Ł E C T W A   M I E J S C E    

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podsumowanie kadencji samorządu Gminy Spytkowice oraz najważniejszych inwestycji i zadań poczynionych w Sołectwie.

3. Prezentacja kandydatów:

a)  do Rady Gminy Spytkowice,

b) do Rady Powiatu Wadowickiego z terenu Gminy Spytkowice,

c)  do Sejmiku Województwa Małopolskiego.        

4. Pytania do kandydatów.

5. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA: do głosowania uprawnieni są stali Mieszkańcy Sołectwa umieszczeni  w rejestrze wyborców do wyborów organów państwowych i samorządowych.

Ze względu na ważność tematyki, proszę Mieszkańców o niezawodny udział.

 

Zwołujący Zebranie:

Na podstawie § 9  ust. 2)  Statutu Sołectwa Miejsce

                                                                                

Wójt Gminy Spytkowice

mgr Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //