Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej

wybory samorzadowe 2018

Gminna Komisja Wyborcza w Spytkowicach
informuje, że w dniu 20.10.2018 r. tj. sobota
będzie pełnić dyżur
w godzinach: 8.00 - 20.00
 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
(sala narad) ul. Zamkowa 12.

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Spytkowicach

Beata Bryła

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup