OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA ds. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NR 4

wybory samorzadowe 2018

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA

ds. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NR 4

Z SIEDZIBĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 

W SPYTKOWICACH, UL. WIŚLANA 53

 

 

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU

21 października 2018 r. o godz. 600

 

 

 

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej

Nr 4 w Spytkowicach

                                                                                               

Leon Przystał

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup