Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projekt modyfikacja 1 druk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam strony o wydaniu decyzji PPRI.6733.3.2018.MO z dnia 27.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej (ul. Kolejowa)” w obszarze działek nr: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627 zlokalizowanych w miejscowości Półwieś, jednostka ewidencyjna Spytkowice.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice – Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

 

Treść obwieszczenia

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //