Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Projekt modyfikacja 1 druk

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam strony o wydaniu decyzji PPRI.6733.3.2018.MO z dnia 27.09.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetleniowej (ul. Kolejowa)” w obszarze działek nr: 615, 1375/1, 533, 622/2, 623, 627 zlokalizowanych w miejscowości Półwieś, jednostka ewidencyjna Spytkowice.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Spytkowice – Referat Planowania Przygotowania i Realizacji Inwestycji (pokój nr 19) w godzinach pracy Urzędu.

 

Treść obwieszczenia

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup