OGŁOSZENIE „AKCJA ZIMA 2018/2019”

snowplow 1168280

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Spytkowice, że za zimowe utrzymanie dróg na terenie administracyjnym Gminy Spytkowice odpowiedzialni są:

1. Za utrzymanie drogi krajowej nr 44 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Wadowice z siedzibą w Babicy tel. /33/ 873 73 28 oraz /33/ 873 77 37, fax. /33/ 873 78 21

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
Przedsiębiorstwo  Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG -BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice, ul. Zamkowa 3, tel/fax. /33/ 879 15 09

2. Za utrzymanie dróg powiatowych – Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wydział Dróg Powiatowych tel. /33/ 873 42 24

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
„BROWAB” Jan Kufel, 34-116 Spytkowice, ul. Kanada 2, tel. 793 588 415, 791 559 903

3. Za utrzymanie dróg gminnych – Gmina Spytkowice ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice tel. /33/ 879 18 20 wew. 45

Wykonawcą robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg jest:
Zakład Usług Komunalnych w Spytkowicach, 34-116 Spytkowice  ul. Zamkowa 57. tel. /33/ 879 16 95, 601 537 304

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //