III rata opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

herb

Urząd Gminy Spytkowice przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych w Gminie Spytkowice, że 30 września 2018 r. mija termin dokonania opłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym

Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Spytkowicach bez ponoszenia dodatkowych opłat gotówką lub przelewem na konto Urzędu Gminy  w Spytkowicach ul. Zamkowa 12 34 –116 Spytkowice w BPS/o Spytkowice

 

nr konta bankowego –   91 8112 0008 0030 0214 2000 0010

 

z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie art.18 ust.12 b wskazanej  wyżej ustawy, w przypadku  niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminie do dnia 30 września 2018r. przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w określonej wysokości może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w wyżej wskazanym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwoleń.
 
Wszelkich informacji na temat opłat udziela się w pok. Nr.9 Urzędu  Gminy Spytkowice ul. Zamkowa 12 lub telefonicznie pod numerami 33/ 8791-820 wew. 37

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //