Oświadczenie Wójta Gminy Spytkowice w sprawie zaprzestania prowadzenia regularnej komunikacji autobusowej na linii Spytkowice - Kraków oraz Kraków - Spytkowice przez firmę Mal-Bus Transport Osób

herb

 

Oświadczenie Wójta Gminy Spytkowice

w sprawie zaprzestania prowadzenia regularnej komunikacji autobusowej na linii Spytkowice - Kraków oraz Kraków - Spytkowice przez firmę Mal-Bus Transport Osób.

Z oburzeniem przyjąłem docierające do mnie informacje, jakoby gmina Spytkowice była odpowiedzialna za zawieszenie kursów na linii Spytkowice - Kraków oraz Kraków - Spytkowice realizowanej przez firmę Mal-Bus Transport Osób. Przez ostatnie 2 lata nasz samorząd współpracował z w/w przewoźnikiem, pokonując różne trudności i przeciwności spotykane podczas tej współpracy, aż do dnia dzisiejszego, kiedy to przewoźnik zaprzestał świadczenia usług, pomimo wiążącej obie strony umowy dotyczącej dofinansowania przez nasz samorząd przewozów regularnych na wspomnianej linii. O powyższym gmina Spytkowice została poinformowana pismem z dnia 30 kwietnia br., w którym przewoźnik zwrócił się z wnioskiem o rozwiązanie umowy z dniem 1 maja 2020 roku, z powodu braku opłacalności realizowania kursów.

Informuję, że podawane przez firmę Mal-Bus kłamliwe wiadomości w mediach społecznościowych nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jednoznacznie chcę podkreślić, że gmina Spytkowice nie miała najmniejszego zamiaru wypowiadać przewoźnikowi obowiązującej umowy, a nastąpiło to tylko i wyłącznie z winy przewoźnika. Co więcej, gmina Spytkowice nie miała zamiaru i nie wypowiedziała tejże umowy również wtedy, kiedy w okresie epidemii nastąpiło drastyczne ograniczenie liczby kursów, co niejako już powodowało niespełnienie przez firmę Mal-Bus jej warunków. W związku z tym wiarygodność firmy pozostawiam Państwa ocenie.

Jednocześnie podkreślam, że gmina Spytkowice prowadzi w tej chwili działania mające na celu przywrócenie transportu publicznego na linii Spytkowice - Kraków oraz Kraków - Spytkowice.

Wójt Gminy Spytkowice
Mariusz Krystian

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS spis-powszechny Fundusz rozwoju przewozów autobusowych Fundusz Dróg Samorządowych Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny spis-rolny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //