Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru - zaproszenie na spotkanie

herb

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice Zaprasza na spotkanie wykonawców zainteresowanych wykonaniem zadania pn: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad robotami ogólnobudowlanymi-sanitarnymi-elektrycznymi* pn. Rozbudowa, przebudowa części budynku szkolno-przedszkolnego w Ryczowie, ul. Szkolna 18 na potrzeby powstania oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń (sale, hol) na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i szatniowym

Szczegóły ogłoszenia

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.