„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

MFES sm

Jeżeli jesteś:

  • absolwentem szkoły średniej lub wyższej b do 48 miesięcy po ukończeniu nauki
  • studentem ostatniego roku studiów
  • zarejestrowaną osobą bezrobotną

w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie” możesz skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

MFES bg

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup