Podatki - informacja

herb

Podatek rolny

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) - 58,46 zł za 1 dt.

 

 

2020 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,15 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,30 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn.zm.)
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1017).

_____________________________________________________________________________________

Podatek leśny

 

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

 

2020 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,73 zł

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 888  z późn.zm.)
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1018).

_____________________________________________________________________________________

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK ZDL-1

ZAŁĄCZNIK ZDL-2

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZDN-1

ZAŁĄCZNIK ZDN-2

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK ZDR-1

ZAŁĄCZNIK ZDR-2

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIL-1

ZAŁĄCZNIK ZIL-2

ZAŁĄCZNIK ZIL-3

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZIN-1

ZAŁĄCZNIK ZIN-2

ZAŁĄCZNIK ZIN-3

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIR-1

ZAŁĄCZNIK ZIR-2

ZAŁĄCZNIK ZIR-3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS Gospodarka odpadami cmentarz-komunalny partnerski-projekt-budowy-instalacji-odnawialnych-zrodel-energii studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku spis-rolny wybory-prezydenckie-2020 Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Ekointerwencja-formularz Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania edziennik malopolska Monitor Polski Dziennik Ustaw
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //