Podatki - informacja

herb

Podatek rolny

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) - 58,46 zł za 1 dt.

 

 

2020 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,15 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,30 zł

podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn.zm.)
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1017).

_____________________________________________________________________________________

Podatek leśny

 

okres obowiązywania:  od  1.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

 

2020 rok

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,73 zł

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 888  z późn.zm.)
  2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1018).

_____________________________________________________________________________________

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

ZAŁĄCZNIK ZDL-1

ZAŁĄCZNIK ZDL-2

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZDN-1

ZAŁĄCZNIK ZDN-2

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

ZAŁĄCZNIK ZDR-1

ZAŁĄCZNIK ZDR-2

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIL-1

ZAŁĄCZNIK ZIL-2

ZAŁĄCZNIK ZIL-3

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZAŁĄCZNIK ZIN-1

ZAŁĄCZNIK ZIN-2

ZAŁĄCZNIK ZIN-3

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

ZAŁĄCZNIK ZIR-1

ZAŁĄCZNIK ZIR-2

ZAŁĄCZNIK ZIR-3

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup