Obwieszczenie Wójta Gminy Spytkowice o podaniu do publicznej wiadomości informacji dotyczących terminów oraz miejsca zbiorowego polowania na ptactwo wodne

Projekt modyfikacja 1 druk

 

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.) Wójt Gminy Spytkowice podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów oraz miejsca zbiorowego polowania na ptactwo wodne w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze obwód nr 99, na terenie stawów Gospodarstwa Rybnego Przyręb i Spytkowice.

 

Załącznik – Harmonogram polowań – OHZ Zator obwód nr 99

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup