Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

herb

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 46 ust. 2 Statutu Gminy Spytkowice nadanego Uchwałą Nr XLII/410/18 Rady Gminy Spytkowice z dnia 17 października 2018 roku

 

z w o  ł u j ę

na dzień 4 grudnia br. tj. środa o godz. 1530

posiedzenie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

które odbędzie się w: Urzędzie Gminy w Spytkowicach, pok. nr 4.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Analiza wniesionych petycji:

1) przez adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa,

2) przez osobę prawną Szulc - Efekt sp. z o.o. w sprawie opracowywania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programów (harmonogramów) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych  o charakterze edukacyjnym,

3)  przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie próby dokonania analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych w pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów dot. płatności bezgotówkowych, 

4) w sprawie Inicjatywy "Dbajmy o najmłodszych - bezpieczny uczeń na drodze - zmieniamy Gminy na lepsze",

5) adwokata Panią Renatę Sutor w zakresie zmiany przepisów prawa: miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego
i zbiórek publicznych.

3. Wypracowanie projektów uchwały w sprawie rozpatrzenia wniesionych petycji wraz z uzasadnieniem.

4. Sprawy bieżące i zakończenie posiedzenia.

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup