Admin Urząd Gminy

Posts by Admin Urząd Gminy for Ogłoszenia:

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

Czytaj więcej...


INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przypominamy o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać opłaty do 31 stycznia 2020 roku...

Czytaj więcej...


Nadzór nad urządzeniami gazowymi oraz instalacjami grzewczymi - zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34 _ 1 16 Spytkowi ce zaprasza na spotkanie Wykonawców zainteresowanych wykonywaniem czynności związanych z nadzorem nad urządzeniami gazowymi oraz instalacjami grzewczymi centralnego ogrzewania...

Czytaj więcej...

Ustalenia wyjściowej stawki podstawowej czynszu za lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Spytkowice.

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz.

Czytaj więcej...
IV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY”

Organizatorem IV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” (dalej: „Konkurs”), są Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, zwani dalej „Organizatorem”.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Czytaj więcej...


1 2 3 4 ... 48

NA SKRÓTY


Sytem Powiadamiania SMS studium-uwarunkowan Zbiór aktów prawa miejscowego raport-o-stanie-gminy-spytkowice-w-2018-roku wybory-sejm-2019 wybory-lawnikow wybory-do-malopolskiej-izby-rolniczej wybory-organow-solectw-2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego Spytkowice CEIDG Mikroporady Gminny Program Rewitalizacji Mapa Gminy Sprawdź zanieczyszczenie powietrza Czyste powietrze Karta Dużej Rodziny Plan Zagospodarowania
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, II Osi Priorytetowej „CYFROWA MAŁOPOLSKA”, Działanie 2.1 „E-administracja i otwarte zasoby”.
//popup //